Придбати Увійти


Наталія Гаврилюк

Наталія Гаврилюк

Професійний податковий консультант з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, організації внутрішнього контролю, сертифікований аудитор, , директор аудиторської компанії «ПрофАудитЕксперт», сертифікований внутрішній аудитор, сертифікований головний бухгалтер по МСФО, сертифікація IAPBE,має багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічної діяльності, оптимізації оподаткування, оцінки фінансового стану підприємства, має досвід роботи судовим експертом судовоекономічних експертиз


 • Мета стандарту.
 • Реалізація стандарту. Наслідок.
 • Звільнення від МСФЗ 16.
 •  Короткострокова оренда:
  • Оренда малоцінного активу.
  • Що таке договір оренди за МСФЗ 16.
 • Застосування стандарту в операціях із землею.
 • Ідентифікація активу. Передача контролю.
 • Платність договору.
  • Строк оренди.
  • Компоненти договору оренди.
  • Орендний компонент.
  • Сервісний компонент.
  • Розподіл відшкодування.
  • Спрощений підхід.
 • Оцінюємо актив та зобов’язання.
 •  Облік оренди орендарем.
  • Первісна оцінка.
  • Орендне зобов’язання.
  • Актив з права користування.
  • Подальша оцінка.
  • Орендне зобов’язання.
  • Актив з права користування.
  • Ставка дисконтування при оренді.
 • Орендні платежі за правилами МСФЗ.
  • Розгляд прикладу.
  • Модифікація договору оренди.
  • Поліпшення об’єкта оренди за МСФЗ.