Придбати Увійти


Наталія Гаврилюк

Наталія Гаврилюк

Професійний податковий консультант з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, організації внутрішнього контролю, сертифікований аудитор, , директор аудиторської компанії «ПрофАудитЕксперт», сертифікований внутрішній аудитор, сертифікований головний бухгалтер по МСФО, сертифікація IAPBE,має багаторічний досвід ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічної діяльності, оптимізації оподаткування, оцінки фінансового стану підприємства, має досвід роботи судовим експертом судовоекономічних експертиз


 • Виробнича собівартість, робіт, послуг: поняття, нормативне забезпечення.
 • Види собівартості для цілей бухгалтерського обліку.
 • Облікова політика щодо формування виробничої собівартості.
 • Документальне оформлення.
 • Методи обліку витрат і калькулювання собівартості.
 • Склад і класифікація витрат, що включаються в виробничу собівартість.
 • Калькуляційна одиниця, її собівартість.
 • Склад і правильний розподіл постійних загальновиробничих витрат.
 • Облік технологічних втрат, витрати при простої і в умовах призупиненого виробництва.
 • Норми браку: хто і як їх повинен встановити.
 • Облік відходів виробництва.
 • Оцінка незавершеного виробництва.
 • Приклад розрахунку виробничої собівартості.