Порівняння методів нарахування амортизації

Порівняння методів нарахування амортизації
Поділитись:
 • Загальні засади нарахування амортизації на підприємстві.
 • Вибір методу амортизації основних засобів. Розрахунок ОЗ на прикладах по всім методикам, передбаченим П(С)БО 7:
  • прямолінійний; 
  • зменшення залишкової вартості; 
  • прискореного зменшення залишкової вартості; 
  • кумулятивний метод; 
  • виробничий метод.
 • Відображення в програмі 1С амортизаційних відрахувань.
 • Висновки і рекомендації від редакції.
Марія Жиленко
Лектор: Марія Жиленко

Практикуючий головний бухгалтер, автор статей з бухгалтерського обліку та оподаткування в аналітичних виданнях, редактор соціальних мереж Медіа Бухгалтерія