Навчальний курс "Бухгалтерський облік оборотних та необоротних активів" «Медіа Бухгалтерія»

Навчальний курс "Бухгалтерський облік оборотних та необоротних активів"

Для перегляду необхідна діюча підписка, якщо Ви вже придбали, то просто увійдіть.

Поділитись:

Про що Ви дізнаєтесь:

Блок 1. Оборотні активи.

Урок 1. Запаси.

 1. Визнання та первісна оцінка запасів. Структура запасів.

 2. Оцінка запасів на дату балансу. Проведення уцінки та дооцінки в бухгалтерському обліку.

 3. Методи вибуття запасів.

 4. Списання запасів.

Урок 2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточна заборгованість.

 1. Поточна дебіторська заборгованість.

 2. Сумнівна дебіторська заборгованість. Резерв сумнівних боргів: методи, розрахунок, списання і т.д. Бухгалтерські проведення.

 3. Безнадійна дебіторська заборгованість. Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості.

 

Блок 2. Необоротні активи.

Урок 1. Основні засоби – 1 частина.

 1. Нормативні акти, що регулюють операції з основними засобами та МНМА. Облікова політика. Зміна вартісної оцінки в податковому обліку і вплив на бухгалтерський облік.

 2. Придбання. Компонентний облік. Формування первісної вартості. Кваліфікаційні активи. Безоплатно отримані ОЗ.

 3. Амортизація та строк корисного використання. Призупинення нарахування амортизації.

 4. Переоцінка основних засобів та зміна корисності. Відображення в бухгалтерському обліку.

Урок 2. Основні засоби – 2 частина.

 1. Ремонт та поліпшення основних засобів в т.ч. орендованих. Документування та бухгалтерський облік.

 2. Продаж основних засобів. Бухгалтерський облік.

 3. Ліквідація основних засобів.

 4. Облік МНМА. Відмінність від основних засобів і МШП.

Урок 3. Інвестиційна нерухомість. Нематеріальні активи.

 1. Визначення інвестиційної нерухомості.

 2. Особливості обліку та оцінки інвестиційної нерухомості.

 3. Вибуття інвестиційної нерухомості.

 4. Групи нематеріальних активів. Визнання та оцінка НА. Формування первісної вартості.

 5. Амортизація НА. Вибір методу нарахування амортизації та особливості визначення строку корисного використання.

 6. Переоцінка та вибуття НА.


Людмила Тимофеєва
Лектор: Людмила Тимофеєва

Сертифікований аудитор, консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Лектор бухгалтерських семінарів з 2000 року. Спікер клубу бухгалтерів м. Києва. Автор статей у бухгалтерських виданнях.


Поділитись:

Обговорення