Практичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для коректного визначення фінансового результату «Медіа Бухгалтерія»

Практичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для коректного визначення фінансового результату

Для перегляду необхідна діюча підписка, якщо Ви вже придбали, то просто увійдіть.

Поділитись:

Про що Ви дізнаєтесь:
  • НП(с)БО 7 «Основні засоби»: багатокомпонентний облік, ліквідаційна вартість, методи нарахування амортизації, корисний строк використання, ремонти та поліпшення. Практичні приклади.
  • НП(с)БО 9 «Запаси»: формування первісної вартості, методи оцінки вибуття запасів, уцінка, списання.
  • НП(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість»: поточна та довгострокова заборгованість, резерв сумнівних боргів, теперішня вартість, сумнівний борг та безнадійна заборгованість.
  • НП(с)БО 11 «Зобов’язання»: відображення поточних та довгострокових зобов’язань. Створення забезпечень. Типові помилки.
  • НП(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»: оцінка інвестицій на дату балансу і вплив на доходи (витрати).
  • НП(с)БО 31 «Фінансові витрати»: визначення інвестиційного активу. Умови при яких   фінансові витрати капіталізуються, а не відносяться до витрат.
  • НП(с)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»: визначення інвестиційної нерухомості. Амортизувати чи не амортизувати інвестиційну нерухомість.
  • НП(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: відображення операцій в іноземній валюті. Розрахунок курсових різниць. Операційні та неопераційні курсові різниці. Вплив на фінансовий результат та на суму додаткового  капіталу.
  • НП(с)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах»: виправлення помилок поточного року та попередніх років. Термін  виправлення помилок. Приклади.

Людмила Тимофеєва
Лектор: Людмила Тимофеєва

Сертифікований аудитор, консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Лектор бухгалтерських семінарів з 2000 року. Спікер клубу бухгалтерів м. Києва. Автор статей у бухгалтерських виданнях.


Поділитись:

Обговорення