Собівартість продукції, робіт, послуг. Первинні документи. ПДВ та інші податкові ризики.

Поділитись:
 1. Основні визначення: собівартість, калькуляція, об’єкт калькулювання, одиниця калькулювання, база розподілу тощо.
 2. Питання собівартості в обліковій політиці підприємства.
 3. Які витрати не включають у виробничу собівартість.
 4. Собівартість в промисловості:
  • облік витрат матеріалів, відходів, попутньої продукції. Уцінка запасів;
  • облік витрат на оплату праці;
  • амортизація основних засобів. Ліквідаційна вартість. Вибір методу нарахування амортизації та строку корисного використання;
  • ремонти та поліпшення;
  • загальновиробничі витрати, склад, порядок розподілу, вплив на податок на прибуток. Можливі варіанти;
  • облік втрат від браку. Особливості податкового обліку виробничих втрат.
 5. Помилки в обліку та їх наслідки для платників податку на прибуток.
 6. Собівартість послуг. Приклад калькулювання послуг.
 7. Первинні документи і калькуляція. Коли і як складати. Податкові ризики.
 8. Собівартість і ПДВ. Особливості визначення бази оподаткування ПДВ при постачанні продукції, послуг власного виробництва. Звичайні ціни: правила та обгрунтування.
Людмила Тимофеєва
Лектор: Людмила Тимофеєва

Сертифікований аудитор, консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Лектор бухгалтерських семінарів з 2000 року. Спікер клубу бухгалтерів м. Києва. Автор статей у бухгалтерських виданнях.