Виправлення помилок в бухобліку та звітності

Для перегляду необхідна діюча підписка, якщо Ви вже придбали, то просто увійдіть.

Поділитись:

Про що Ви дізнаєтесь:

Загальні правила

 • Поняття помилки в бухобліку з позиції НП(С)БО та МСБО
 • Строк давності для виправлення бухоблікових та податкових  помилок
 • Бухгалтерські помилки та цілі надання фінзвітності
 • Чи обов'язково виправляти помилки у фінзвітності. Головні наслідки невиправлення  помилок у бухобліку, суттєві та несуттєві помилки.
 • Найпоширеніші помилки при складанні Балансу та причини їх виникнення (підготовчий етап, перевірка сальдо по рахунках, налаштування бухгалтерського ПО)
 • Методологічні помилки при складанні Балансу (шість прикладів)
 • Що врахувати, щоб уникнути помилок у Звіті про фінансові результати
 • Чим керуватися при виправленні помилок
 • Відмінність у правилах  виправлення помилок у бухобліку та фінзвітності в залежності від того, у якому періоді була допущена помилка: у минулому періоді поточного року або у минулому році (минулих роках).
 • Як скласти бухгалтерську довідку (період складання, форма та зміст).
 • Алгоритм виправлення помилок поточного року. Приклад, зразок бухгалтерської довідки
 • Хто має оприлюднювати фінзвітність
 • Виправлення помилок після оприлюднення фінзвітності

 

Виправлення помилок у первинних документах:

 • Загальні правила складання первинних документів
 • Види помилок у первинних документах
 • Способи виправлення помилок в залежності від виду помилки та форми документа (паперовий чи електронний)
 • Помилки у банківських, касових документах: що можна/що заборонено виправляти
 • Помилки в платіжному дорученні (неправильні реквізити/назва  отримувача, неправильне призначення платежу, особливості виправлення у валютній платіжці)

 

Необоротні активи

 • Помилки, пов'язані з визнанням необоротного активу
 • Помилки, що стосуються формування первісної вартості
 • Помилки, пов'язані з нарахуванням амортизації
 • Помилки, пов'язані  з операціями з експлуатації та вибуття ОЗ
 • Приклад виправлення помилок в обліку ОЗ (складання бухгалтерської довідки, Коригування показників фінзвітності, Виправлення в поточній Декларації з податку на прибуток

 

Запаси

 • Помилки, пов'язані з визначення первісної вартості запасів
 • Виправлення помилок в залежності від того, були використані запаси чи ні
 • Відображення виправлення помилки у бухобліку на прикладі
 • Помилки, пов'язані з списанням запасів, отриманих безкоштовно.
 • Відображення виправлення помилки у бухобліку на прикладі

 

Дебіторська заборгованість

 • Облік довгострокової  дебіторської заборгованості не відповідним чином
 • Помилки в оцінці дебіторської заборгованості
 • Помилки, пов’язані з формуванням резерву сумнівних боргів
 • Помилки, пов’язані з  оцінкою дебіторської заборгованості в інвалюті
 • Причини та наслідки відображення в обліку недостовірної суми заборгованості

 

Кредиторська заборгованість

 • Облік довгострокової  кредиторської заборгованості не відповідним чином
 • Помилки в оцінці кредиторської заборгованості
 • Помилки, пов’язані з  оцінкою кредиторської заборгованості в інвалюті
 • Причини та наслідки відображення в обліку недостовірної суми заборгованості

 

Помилки в обліку доходів і витрат

 • Порушено принципи визнання доходів в витрат (причини, приклади)
 • Порушення правила обліку окремих операцій (невідповідний період відображення в обліку, некоректне використання рахунку витрат наступного періоду, списання витрат за рахунок невикористаного прибутку)
 • Відповідальність посадових осіб, пов’язана с перекрученням бухобліку та складанням недостовірної фінансової звітності.

 

 


Ольга Целуйко
Лектор: Ольга Целуйко

Податковий і фінансовий консультант, більше 20 років практичної роботи в бізнесі на посадах CFO, CAO. Автор понад 300 публікацій з бухобліку та оподаткування у фахових виданнях, має понад 1500 годин публічних виступів


Поділитись:

Обговорення