Декларація з податку на прибуток за 2020 для всіх категорій платників цього податку

Для перегляду необхідна діюча підписка, якщо Ви вже придбали, то просто увійдіть.

Поділитись:

Про що Ви дізнаєтесь:
 • Хто подає декларацію за 2020 рік (платники цього податку, ті, що змінили систему оподаткування,  позбавились статусу «неприбутковості», постійні представництва нерезидентів);
 • Особливості складання річної декларації  за  2020 рік  з різницями та без. Коли різниць за 2020 рік, з урахуванням новацій Закону № 466, не уникнути? Чи можна відмовитися від  застосування «коригуючих» різниць, якщо дохід менше 40 млн. грн? Як подати декларацію платникам, чий дохід за 2020р. менший за 40 млн. грн і які звітували в 2020 р щоквартально;
 • Обов’язкові реквізити декларації, без яких декларація перетворюється на папірець;
 • Фінансова звітність – обо’язковий додаток до декларації. Як обрати правильний пакет фінансової звітності, з огляду на  оновлення нормативки,  за  2020 рік? 
 • Ув’язка основних показників фінансової звітності та декларації з податку на прибуток. Які показники фінансової звітності та декларації пильнують податківці? Оновлення  ризик- орієнтованої  моделі відбору платників до перевірки.
 • Бухгалтерський облік – першооснова об’єкта оподаткування прибутку для усіх платників податку:
  • відображення результатів інвентаризації (нестач, надлишків) в бухгалтерському обліку  та оподаткуванні на практичних числових прикладах с проведеннями;
  • резервування – 2020/2021;
  • списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості в  обліку та податкові наслідки для об’єкта оподаткування; списати чи відтермінувати? 
  • дисконтування  зобов’язань та забезпечень з користю для обліку та оподаткування; чи можна дисконтування уникнути?
  • доходи та витрати майбутніх періодів;
  • «негосподарські» витрати в обліку, а де їх місце в податку на прибуток?
  • визнання витрат та доходів за документами, які надійшли із запізненням; складання внутрішнього документа; як правильно оцінити (визначити) суму господарської операції в акті; відображення запізнілих документів в обліку з податку на прибуток.
 • Коригуючі різниці, що збільшують/зменшують бухфінрезультат 
 • додаток РІ:
  • оновлені коригуючі різниці для  «малюків» (ті, що подають  декларацію з податку на прибуток  раз на рік!!!)
  • збитки попередніх звітних періодів – оцінюємо  за и проти; «збиткові» пастки для платника податку;
  • основні засоби без МНМА: «проблемна» амортизація; нульова вартість, ліквідаційна вартість, ремонти та поліпшення об’єктів; що зазначаємо в додатку АМ?
  • резерви та забезпечення: безнадійна заборгованість – податкові нюанси застосування п.14.1.11 ст.14 ПКУ та наслідки списання без мір по стягненню;
  • операції з нерезидентами: в якому «переліку» Ваш контрагент? які операції обмежуються? як фіскали контролюють 30%;
  • роялті;
  • самостійне річне коригування  по ТЦО;
  • уникаємо подвійного оподаткування; коли застосовується «зворотне» коригування?
  • податкові наслідки операцій з «неприбутковими» контрагентами, рахуємо ліміт витрат;
  • проблемні безоплатності: прощення дебіторської заборгованості, податковий статус контрагента має значення!
  • штрафи по-новому! переглядаємо умови договорів! штрафи контролерів збільшують податкову базу податку!
  • коригування по фінансовим витратам;
  • поворотна фінансова допомога надана/отримана  - чи завжди без податкових наслідків для податку на прибуток? оптимізація операції; 
  • з єдиного податку на загальну систему оподаткування  чи навпаки: податкові застереження в різницях;виплати нерезидентам з оподаткуванням та без, застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування
 • додаток ПН:
  • виплата доходу нерезидентам у вигляді роялті, процентів, рекламних послуг, фрахту , штрафних санкцій та інших виплат;
  • податок на доходи нерезидента (репатріація), розрахунок ставки та вірне застосування курсу валюти;
  • документальне підтвердження сплати податку за кордоном та бенефіціарності;
  • застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування – як правильно “прочитати” та застосувати на практиці
 • додаток АВ:
  • дивіденди фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам – відображаємо все, враховуємо не все!
  • особливості застосування «формули» при обчисленні авансу при виплаті дивідендів на користь юридичних осіб;
  • ув’язка показників додатків АВ та ЗП;
 • додаток ВП:
  • вплив бухгалтерських помилок на податок на прибуток;
  • помилки з податку на прибуток -  способи виправлення; обираємо оптимальний варіант виправлення у залежності від суті помилки;
 • додаток ЗП, основні правила зменшення: 
  • врахування «закордонного» податку; 
  • акцизу;
  • авансу по дивідендах.
 • додаток ПП – звітуємо про пільги; особливості заповнення.
 • Податкове зобов’язання  з податку на прибуток - -2020.

Олена Габрук
Лектор: Олена Габрук

Незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань. Досвід робіт у сфері консультаційної та лекторської роботи - 25 років, із них 19 - в офіційному виданні ДФСУ. Автор численних публікацій на податкову, облікову, кадрову тематику в профільних бухгалтерських ресурсах.


Поділитись:

Обговорення